Джаз ичюн — Кектебельге!

Сейирджилер Селвин Берчвуднынъ американ блюз-бендини Koktebel Jazz Partyнинъ учюнджи куню энъ яхшы иджраджы, деп, таныдылар

Сейирджилер Селвин Берчвуднынъ американ блюз-бендини Koktebel Jazz Partyнинъ учюнджи куню энъ яхшы иджраджы, деп, таныдылар

Сейирджилер севгиси мукяфатыны — «Смоленские бриллианты» ширкетинден алтын эйкельчикни — Koktebel Jazz Partyнинъ учюнджи, сонъки куню Селвин Берчвуднынъ американ блюз-бендини группасы эльде этти. Гъалип алгъышлар кучюнен бельгиленди. Эр бир чыкъыштан сонъ давуш ольчеген алет алгъышлар севиесини бельгиледи.

Селвин Берчвуд — американ блюз гитараджысы, йырджы ве йырларнынъ муэллифи, 2013 сене Blues Challenge Foundation фондына аит Халкъара конкурснынъ гъалиби, эм де «Гитарист года» адлы Альберт Кинг адына мукяфатнынъ лауреаты. Блюз-бэнд 2011 сене яратылгъан эди, онынъ теркибине коллективнинъ лидери Селвин Берчвуд, Филипп Уокер (урув чалгъы алетлери), Реджи Оливер (саксофон), Дональд Райт (бас-гитара) кирелер.