Джаз ичюн — Кектебельге!

Даниил Крамернинъ триосы фестивальде «джаз оюнларыны» такъдим этеджек

Даниил Крамернинъ триосы фестивальде «джаз оюнларыны» такъдим этеджек

Даниил Крамернинъ триосы Koktebel Jazz Party фестивалининъ учюнджи кунюни ачаджакъ. Как рассказал на матбуат-конференцияда коллективнинъ лидери айткъанына коре, чалгъыджылар классик музыка ве джаз бирлештирильген программаны чаладжакълар.

«Программа энъ яхшы олса керек — бу джазда классика, классикада джаз ве айрыджа джазнынъ къошулувыдыр. Мен программамы Jazz games — джаз оюнлары, деп, адлагъаным нафиле дегиль, биз тамам бунен огърашаджамыз», — деди Даниил Крамер.

Даниил Крамернен берабер Сергей Васильев (контрабас), Павел Тимофеев (уув чалгъы алетлери) ве яш йырджы Ярослава Дегтярева чыкъышта булунаджакълар.