Джаз ичюн — Кектебельге!

Сейирджилер севгиси мукяфатыны Koktebel Jazz Partyнинъ экинджи куню Billy's Band группасы эльде этти

Сейирджилер севгиси мукяфатыны Koktebel Jazz Partyнинъ экинджи куню  Billy's Band группасы эльде этти

Русиели Billy's Band группа Koktebel Jazz Party фестивалининъ экинджи куню сейирджилер севгиси мукяфатынынъ саиби олды, бу «Смоленские бриллианты» ширкетинден алтын эйкельчиктир. Коллективни энъ гурьдели алгъышларнен кършыладылар. Буны давуш ольчеген алет бельгиледи., бу алет эр бир чыкъыштан сонъ децибеллерни ольчеди.

KJP фестивалининъ экинджи куню эсас санада Алманиядан кельген Nils Wülker Band квинтети, Сергей Васильевнинъ квинтети (онынъ теркибине джаз йырджы Шэрон Кларк ве боразанджы Тэд Вилсон кирдилер), эм де йырджы Юлия Чичерина ве Billy's Band такъымы чыкъышта булундылар.