Джаз ичюн — Кектебельге!

Юрий Башмет Koktebel Jazz Partyде чыкъышта булунды

Юрий Башмет Koktebel Jazz Partyде чыкъышта булунды

СССР-нинъ халкъ артисти, дирижер Юрий Башмет Koktebel Jazz Party фестивалинде Billy's Band чалгъыджыларынен чыкъышта булунды ве фортепьяно чалды.

Фестивальнинъ экинджи куню, августнинъ 24, о, KJP санасына чыкъты ве «Таврида» фестивалинде булунгъаны ве Коктебельге 17-нджи джаз фестивальге кельмеге къарар алгъаны акъта хабер этти.

«Мен эр кезни селямламагъа истейим. Бу аджайип, эеджанлы ве пек профессиональ иштир. Эр кехни хайырлайым!» ‒ деди Башмет.

«Россия сегодня» халкъара информацион агентликнинъ генераль мудири Дмитрий Киселев Юрий Башметни келеджек сене фестивальде чыкъышта булунмагъа давет этти.