Джаз ичюн — Кектебельге!

Billy's Band Koktebel Jazz Party ичюн «пляж джазыны» азырлады

Billy's Band Koktebel Jazz Party ичюн «пляж джазыны» азырлады

Русиели Billy's Band такъым Koktebel Jazz Partyте "пляж концерти" иле чыкъышта булунаджакъ, деп, тариф этти коллективнинъ ёлбашчысы Билли Новик матбуат-конференции.

"Биз джаз фестивальнинъ хусусиетлерини назаргъа аламыз, биз о, тамам джаз олмасыны истер эдик, коньюнктур дегиль, сонъки вакъыт дюнья джаз фестиваллерининъ эксериети ойле ола. ным, Koktebel Jazz Party керкечтен де джаз фестивали оларакъ къала биле. Бу ерни башкъалардан айыргъан даа бир чизги — пляж денъиз мевзусы. Онынъ ичюн программаны "Billy's Band — пляж концерти" деп, адламакъ мумкюн", — икяе этти Новик.

Чалгъыджылар да сейирджилер севгиси мукяфаты огърунда курешмеге ниеэ эткенлери акъта къайд эттилер. Бу алтын эйкельчикнен фестивальде эр куннинъ сонъунда "Смоленские бриллианты" ширкети такъдирлей.