Джаз ичюн — Кектебельге!

Guru Groove Foundation Koktebel Jazz Party фестивалининъ биринджи куню сейирджилер севгиси мукяфатыны эльде этти

Guru Groove Foundation Koktebel Jazz Party фестивалининъ биринджи куню сейирджилер севгиси мукяфатыны эльде этти

Сейирджилер севгиси мукяфатыны — «Смоленские бриллианты» ширкетинден эйкельчикни — Koktebel Jazz Party фестивалининъ биринджи куню русиели Guru Groove Foundation коллектив эльде этти. Гъалип алгъышлар дереджеси вастасынен бельгиленди. Бу исе эр бир чыкъыштан сонъ давуш ольчеген алетнен беджерильди.

Джума куню, августнынъ 23-нде, фестивальнинъ эсас санасында Dave Yaden Band, Guru Groove Foundation, К.И.М.М квартети ве Алексей Кузнецов, эм де американ боразанджы, «Грэмми» мукяфатынынъ алты дефа саиби Рэнди Брекер ве Сергей Головнянынъ SG BIG BAND биг-бенди чыкъышта булундылар.