Джаз ичюн — Кектебельге!

Koktebel Jazz Party Москвада "Къырым бааринде" кече

Koktebel Jazz Party Москвада "Къырым бааринде" кече

Koktebel Jazz Party фестивали Москвада мартнынъ 16-17 куньлери "Къырым баари" черчивесинде "Зарядье" раатлыкъ багъчасында кече. Русие пайтахтынынъ меркезинде раатлыкъ куньлери девамында чешит чалгъыджылар иджрасында джаз янгъырайджакъ.

"Къырым бааринде KJP (Koktebel Jazz Party) озюни аджайып дуя! Эр кес вакъытыны денъиштирди — талыкъ кунеш, денъиз, Коктебель руху, джаз руху ве ильхам дуюла! Фестивальде парлакъ коллективлер такъдим этиле, оларны сейирджилер пек бегенелер. Олар арасында эм русиели, эм де четэль иджраджылар", — деди джаз чалгъыджы, бестекяр ве аранжировкаджы, Koktebel Jazz Partyнинъ арт-мудири Сергей Головня.

Онынъ сёзлерине коре, сейирджилерни "аджайип чалгъыджыларнынъ чыкъышлары, джаздан котеренки ве кучьлю кейф беклей".

Koktebel Jazz Party фестивалининъ эсас мейданы бир къач йылдан берли Къырым сайыла. Бу сене о августнынъ 23-25 куньлери кечеджек.
Фестивальнинъ арт-мудири Михаил Иконников къайд этти ки, "сейирджилернинъ 90% — садедже раатланмагъа кельген адамлар ве бу ал тедбирни айыргъан шейдир".

"Биз эсасен азырланмагъан сейирджилер ичюн чалышамыз ве йыл-йылдан анълайышлы оламаз, адамларны джаз тарихына джельп этмек ичюн ", — деди Иконников.
Koktebel Jazz Party черчивесинде «Крымская весна» фестивалинде 16-17 мартнынъ 16-17 куньлери Ивановлар агъа-къардаш Симфоджазындан, бразиль Esh джаз ансамблинден, Петр Востоков идарелигинде Буюк джаз оркестринден, Guru Groove Foundation, Billy's Band группасындан, Сергей Головнянынъ джаз квартети ве онынъ соло иджраджысы Карина Кожевниковадан музыкаль сетлер янгъырайджакъ. Бундан гъайры, Америка Къошма штатлар ве Алманиялы чалгъыджыларнынъ музыкасы такъдим этиледжек.