Джаз ичюн — Кектебельге!

Кефе ёлбашчысы Koktebel Jazz Party фестивалининъ тешкилий комитетине клуб тамиринде ярдым теклиф этильгени ичюн тешеккюрлер бильдирди

Кефе ёлбашчысы Koktebel Jazz Party фестивалининъ тешкилий комитетине клуб тамиринде ярдым теклиф этильгени ичюн тешеккюрлер бильдирди

Кефе мемуриети Администрация Феодосии признательна Коктебельде джаз фестивалининъ тешкилятчыларына къасабанынъ медениет эви тамиратында ярдым теклиф эткенлери ичюн миннетдар. Бина бир къач ай эвельси янгъынгъа огърады, деди матбуат-конференцияда Коктебельде Кефе мемуриетининъ ёлбашчысы Сергей Бовтуненко.

Эвеллери Koktebel Jazz Party халкъара джаз фестивали тешкилий комитетининъ реиси Дмитрий Киселев журналистлерге хабер этти ки, Koktebel Jazz Party биллетлери сатылувындан къазанылгъан парагъа Коктебельде янгъан медениет эви къысмен тиклениле биле. Янгъын  2019 сене майыс айында юзь берди.

«Майыс айында бойле къаза олды, туташув себебинден медениет эвиндеки сеирджилер залында тютюн даркъалды. Шимди онынъ алы. Дмитрий Константинович (Киселев) сагъ олсун, о, озю бизге мураджаат этти ве залны тамирлемек ичюн не япмакъ кереклигини сорады», — деди Бовтуненко.

О, къошты ки, техник нетидженинъ эки варианты бар, бунъа коре медениет эви я да толу дереджеде тамир этиледжек, я да эсас зал гъайрыдан тамирленеджек.

«Лейха-смета весикъаларны азырлаймыз, ве Дмитрий Константинович айтты ки, тешкилятчылар залнынъ тамирини озь параларына кечирмеге азырлар», — деди Бовтуненко, ве къошты ки, бутюнлей медениет эвининъ тамираты ичюн чокъ пара керек.