Джаз ичюн — Кектебельге!

Dave Yaden Band Koktebel Jazz Party фестивалини ачаджакъ

Dave Yaden Band Koktebel Jazz Party фестивалини ачаджакъ

Koktebel Jazz Party в 2019 фестивалини ачкъан Dave Yaden Band группасы, фестивальде янъы йырларнен чыкъышта булунаджакъ, деп, тариф этти матбуат-конференцияда коллективнинъ  лидери Дэйв Йаден.

«Сонъки альбомдан композициялар оладжакъ, эм де янъы язувлар, оларны даа бир кимсе эшитмеди, — бу энъ аздан бугуньки репертурнынъ ярысыдыр», —икяе этти музыкант.

Коллективнинъ иштиракчилери  фестиваль юксек дереджеде тешкиль этильгенини ве тешкилятчыларнынъ мусафирченлигини къайд эттилер.

Дейв Йаден — йырджы, йырларнынъ муэллифи ве пианоджы. О, Тейлор Хилтон, Джош Келли, Джош Ходж, Curtis Peoples ве Lady Antebellum иле ишбирликте йырларны яза.