Джаз ичюн — Кектебельге!

Guru Groove Foundation фестивальде электрон-акустик программаны такъдим этеджек

Guru Groove Foundation фестивальде электрон-акустик программаны такъдим этеджек

Guru Groove Foundation группасы Koktebel Jazz Party фестивалинде электрон-акустик программаны такъдим этеджек. Бу акъта коллективнинъ вокалджысы Татьяна Шаманина Коктебельде матбуат-конференцияда  тариф этти.

Группанынъ иштиракчилери къайд эттилер ки, олар ичюн фестивальде чыкъышта булунмакъ — буюк шереф.

«Фестиваль белли, фестивальнинъ тарихы бар, ады бар. Бу Русие ичюн буюк фестиваль, бу себептен шахсен мен ичюн бу буюк шерефтир», — деди Татьяна Шаманина.

Guru Groove Foundation адлы русиели музыкаль лейха Москвада 2009 сене яратылды. Лейханынъ темельджилери вокалджы Татьяна Шаманина, саксофонджы Егор Шаманин ве саунд-продюсер Геннадий Лагутин сайылалар.