Джаз ичюн — Кектебельге!

Дмитрий Киселев ве Михаил Иконников Koktebel Jazz Party фестивалининъ мусафирлерини не беклегени акъта тариф эттилер

Дмитрий Киселев ве Михаил Иконников Koktebel Jazz Party фестивалининъ мусафирлерини не беклегени акъта тариф эттилер

Коктебельде августнынъ 23-де эр йыл кечирильген Koktebel Jazz Party адлы халкъара джаз фестиваль башлана. "Россия сегодня" халкъара информацион агентликнинъ генераль мудири, Коктебель джазынынъ тесисчиси Дмитрий Киселев эм де KJP ве JAZZ 89.1 FM радиосынынъ  программ мудири Михаил Иконников матбуат-конференцияда музыкаль байрамнынъ мусафирлерини бу сене не беклегени акъта тариф этти.

«Бу эр йыл кечирильген, энди 17-нджи, фестиваль. Фестиваль 2003 сене камер тедбир оларакъ тесис этильди, шимди энди бу бутюнлей башкъа тедбир, бу постсовет девиринде энъ буюк джаз фестивалидир», — деп, къайд этти кириш сёзюнде Дмитрий Киселев.

"Россия сегодня"ХИА генераль мудири  эм де къайд этти ки, KJP — бу Къырымда энъ земаневий концерт мейданларындан биридир.

«Биз дюльбер санамызгъа онлардже тонна ышыкъ ве сес кетирдик, Сана эм акъшам, эм куньдюз пек дюльбер», —  тариф этти о.

Фестиваль энди корюмли экологик акция олды, деп, хатырлатты Киселев. Бу сене Коктебельде плоггинг форматында  экоакция кечеджек — бу чапув вакъытында чёплюк топланувы.

«Мында аля даа темизлев иншаатлар ёкъ. Бизим фикиримиздже, фестивалимиз Коктебельни дюньянынъ медений харитасында бельгилей ве  кир, чамур медений вакъианынъ микъязлыгъынен  уйгъун дегиль. Бу — фестивальни кечиргемизнинъ макъсады, шу джумледен Къырымда экологик медениетке, эм де айры алда  Коктебельге къолтутмакътыр», — деп, къайд этти "Россия сегодня"ХИА генераль мудири.

О, эм де къайд этти ки, фестиваль екюнленген сонъ, темизлик кечириледжек ве пляж тедбирден эвелькисине бакъкъанда темиздже къалыр.

Эвеллери фестивальге билетлер сатылувындан алынгъан келир ерли мектепнинъ абаданлаштырылувына ве донатылувына ёллана эди. Амма бу лейха къапалды, ве сонъки эки йыл девамында топланылгъан 3 миллион рубле шимдилик масраф этильмеди. Бу йыл 4,5 миллион рубле джыйыладжакъ.

Киселев тариф этти ки, язнынъ башында Коктебельде медениет эви янды, анда бала тёгереклери ве бедий ансамбллер чалыша эди. Эгер ерди мемуриетте эр шей догъуртылса, топланылгъан паралар медениет эвининъ гъайрыдан тикленильмесине догъуртыладжакъ.

Михаил Иконников, KJP ве JAZZ 89.1 FM радиосынынъ программ мудири фестиваль куньлери артистлернинъ чыкъышлары акъта тариф этти.

Биринджи куню, августнынъ 23-нде, эсас санада Dave Yarden Band (США), русиелилер Guru Groove Foundation ве Алексей Кузнецов, эм де американ боразанджы, «Грэмми» мукяфатынынъ  алты дефа саиби Рэнди Брекер ве Сергей Головнянынъ биг-бэнди чыкъышта булунаджакълар.

Джума эртеси куню, августнынъ 24-нде, Алманиядан Nils Wülker Band, Русиеден Billy's Band ве Юлия Чичерина, эм де АКъШ-дан джаз йырджы Шарон Кларк хедлайнерлер оладжакълар. Базар куню, августнынъ 25-нде, эсас санада пианоджы Даниил Крамер (Русие), франсыз Lamuzegeule, Яков Окуннинъ халкъара коллективи ве американ  гитарджысы Селвин Бёрчвуднынъ блюз-бэнди чыкъышта булунаджакълар.

Эсас санада концертлер саат  19.00 башланаджакъ ве ярыгеджеге якъын екюнлейджек. Дельфинарийде фестиваль иштиракчилерининъ чыкъышлары  саат 14.00 башланаджакъ, Волошин санасында — саат 15.00 ве аквапаркта — саат 17.00 оларны  динълемек мумкюн.

Бу сене фестиваль беш мейданда кечеджек:  аньаневий Эсас ве Волошин саналарына, Коктебельдеки аквапарк ве дельфинарийге даа бир янъы мейдан къошуладжакъ — бу «Таврида-Арт» санасы.

Koktebel Jazz Party 2003 сене Коктебель джазынынъ темель къоювджысы — журналист Дмитрий Киселёвнинъ шахсий тешеббюси киби пейда олды. Кичик Къырым кою дюньяджа белли джаз тедбирлери джедвелине кирген фестивальге ад берди. Йылдызлы иштиракчилернинъ адларыны тешкилятчылар адетиндже сыр туталар. Чешит сенелери фестивальни эфсаневий джаз давулджысы Джимми Кобб (АКъШ), энъ яхшы латин джазы альбомы ичюн «Грэмми» мукяфатынынъ лауреаты Гонсало Рубакальба (Куба), ню-джаз йылдызлары Club Des Belugas (Алмания), уникаль саксофонджы Роберт Анчиполовский (Исраиль) зиярет эттилер. KJP-2017 тедбирининъ мусафири РФ президенти Владимир Путин олды.

Фестивальнинъ тешкилятчысы «Красный квадрат» адлы медиагруппа ола. 2014 сенеден берли Koktebel Jazz Party Русие Федерациясы медениет везирлигининъ дестеги иле кечириле.Фестивальнинъ  музыкаль ортагъы — JAZZ радиосыдыр.